Spesialmaskiner for overflatebehandling
 
  WPT Aamodt AS har nå lagt sine første driftsår bak seg.
Det har vært en svært positiv tid med en rekke store leveranser.
Vi har gjennomført en krevende produktutvikling og opparbeidet oss et profesjonelt og ledende leverandørnettverk. Etter å ha arbeidet 22 år i bransjen, har vi tilegnet oss erfaring og kunnskap om maskiner og deres virkemåte. Dette setter våre kunder særdeles stor pris på. Alle tegninger utføres/prosjekteres i AutoCad eller i SolidWorks.

Samtidig med at vi leverer maskiner og utstyr til våre kunder i overflatebehandlingsbransjen, jobber vi hver dag med nye spennende prosjekter både i inn og utland.

WPT Aamodt AS ønsker å bidra med forbedringer og nyutvikling av maskiner og utstyr. Dette gjøres i samarbeid med våre kunder etter deres behov.
Det vil resultere i en mer kostnadseffektiv produksjon, og en større sikkerhet for operatøren. Høyere kvalitet og mindre forurensning til miljøet.

Vårt slagord er: Work safe & green

   
WPT AAMODT AS • Jaktlia 1 • 1361 Østerås • Tel.+47 90712001 • Fax +47 67146756 • E-post: geir@wpta.no